Saturday, 11 June 2011

حدود الحلم

آخر حدود الحلم معدومة
أول حدود الحلم معدومة
الحلم أصلا حاجة ملهاش حد
فماتنتظرش حلمي يكون ع القد
و ماتنتظرش ركن الايدين ع الخد
و ماتنتظرش طلبي مساعدة حد
أبسط حقوقي الحلم من غير صد
و أظن إن دي حاجة مفهومة